120 ord database

Se vejledning under databasen

Database

ordkapitelantal bogstaverantal stavelserflere betydningerlydretnavneord substantivudsagnsord verbumforholdsord præpositionstedord pronomentillægsord adjektivflere ordklasserdobbelt- konsonanterA problematikD problematikE problematikF problematikG problematikH problematikI problematikK problematikNG problematikO problematikP problematikR problematikT problematikV problematikØ problematikÅ problematik
ad221xxxnavneord
forholdsord
udråbsord
biord
forkortelse
x
af121xxforholdsord
forkortelse
biord
x
alle442xxxxnavneord
stedord
tillægsord
biord
xx
anden1052xxxnavneord
stedord
talord
xx
andre952xxstedord
egennavn
xx
at121xx
bare942xxxudsagnsord
tillægsord
biord
bindeord
xxx
blev1041xx
bliver962xxx
da121xx
dag1231xx
de 121xxxxnavneord
forholdsord
stedord
kendeord
x
dem331xx
den331xxxudsagnsord
stedord
kendeord
forkortelse
x
der331xxxx
deres652xxx
det331xxx
dig631xxx
du121xxxxnavneord
stedord
efter952xxxxx
eller452xxxx
en121xxx
er121xxxxx
et121xxxx
far731xxxxx
fik1231xxx
for731xxxxxx
fra1031xxx
før731xxxxxx
221xxxxx
får731xxxxx
gik1231xx
godt841xxxxx
721xx
går731xxxxx
ham331xxxx
han331xxx
hans641xxxxx
har531xxx
havde552xxxx
have542xxxxx
hele542xxxx
hen 531xx
hende652xxx
her531xxx
hjem541xxxx
hun331xxx
hvad541xxxx
hvis541xxxxx
hvor541xxx
i 1211xxxxx
igen1042xx
ikke442xxxxx
ind831xxx
ja921xxx
jeg631xxxx
jo221xx
kan1231xx
kom1131xx
komme 452xxxx
kommer462xxxxx
kunne452xxx
lang1241xxxxx
lidt1241xxxxx
lige1042xxxxx
lille452xxx
løb1031xxxx
1121xx
man331xxxxxx
mange1052xxxx
med331xxxxxxx
meget1052xxxxx
men331xxxx
mere942xxx
mig631xxx
min631xxxx
mod831xxxx
mor731xxxx
221xx
ned831xx
nej631xxxx
noget852xxx
nok1131xxx
nu121xxx
når731xxxxx
og221xxx
også1142xxxx
om221xxx
op221xxxx
os1121xxxxxx
over942xxxxxxx
221xxx
råbte1052xxxx
sad831xx
sagde852xxxx
sammen462xxxx
se 221xx
selv841xxxxx
ser731xx
sig631xxxxx
siger952xxxx
sin631xxxx
skal1241xxxx
skulle462xxxx
som1131xxx
spurgte1052xxxxxx
stod841xxxxx
stor 1141xxx
store952xxxx
1121xxxxx
til1231xxx
to1121xx
tog1131xxxxx
ud121xxx
var731xxxxx
ved831xxxxxx
vi221xxxxx
vil1231xx
ville452xxx
være942xxx

Vejledning til databasen

Databasen bruges direkte på hjemmesiden. Databasen er det foreløbige resultat af vore undersøgelser af de populære “120 ord”. Egentlig skulle den blot give os selv et overblik over problematikkerne, så vi bedre kunne undervise lærere, forældre og børn omkring denne gruppe af ord. Vi blev faktisk ret overraskede, da vi så hvor mange af ordene, som opfører sig atypisk: de bøjes uregelmæssigt, de kan udtales på forskellig måde, de har flere forskellige betydninger, som medfører tilhørsforhold til flere forskellige ordklasser osv.

Som kilde er brugt sproget.dk. (Skabt i samarbejde mellem: Dansk Sprognævn, Kulturministeriets institutioner for sprog og litteratur samt Det Danske Sprog- og Litteraturselskab).

Hvis du som underviser gerne vil skaffe dig et overblik, til brug for egen undervisning, kan du bruge databasen på denne måde:

Linjer: tryk på pilen, vælg antal linjer som vises.

Søg: skriv det ord du ønsker at undersøge, hvis det er med, kommer det frem.

Blå bjælke:

Ord: tryk på pilen, vælg alfabetisk orden/ikke alfabetisk orden.

Kapitel: tryk på pilen, vælg numerisk rækkefølge forfra/bagfra. Henviser til vores materiale “Turboforløb 2, begyndende helordslæsning”.

Antal bogstaver: tryk på pilen, vælg laveste antal/højeste antal.

Antal stavelser: tryk på pilen, vælg laveste antal/højeste antal.

Flere betydninger: vælg 50 linjer for at få alle med. Vil du arbejde videre med dette henvises til at fremsøge ordet på sproget.dk.

Lydret: Her er kun medtaget de ord (26 ialt), som er lydrette i deres skønsmæssigt almindeligste brug. Fx er ordet SÅ ikke medtaget fordi brugen af biordet SÅ anses for at være mere almindelig end brugen af en af de to betydninger af udsagnsordet. Der er dog kun tale om ganske få ord, hvor man kunne være i tvivl. De fleste ord er umiskendelige ikke-lydrette.

Ordklasserne navneord, udsagnsord, forholdsord, stedord, tillægsord:

Disse er de hyppigste ordklasser og kan fremsøges hver for sig.

Andre ordklasser: dækker talord, egennavn (proprium), biord (adverbier), bindeord (konjuktioner), udråbsord, lydord, kendeord (artikler) og forkortelser. Vi er i gang med at specificere alle ordklasserne – som du fx kan se under ordet AD.

Dobbeltkonsonant: 10 ialt.

Problematikker: alle eksempler på enkeltbogstaver, som udtales med en anden lyd end sin grundlyd. Alle eksempler i alle betydningerne er taget med, det drejer sig således om bogstaverne A,D,E,F,G,H,I,K,O,P,R,T,V,Ø,Å samt kombinationen NG som mange børn har svært ved at læse med.