Lixtal

Lixtals beregner


  • 55 >  Meget svær, faglitteratur på akademisk niveau, lovtekster.
  • 45 – 54 Svær, saglige bøger, populærvidenskabelige værker, akademiske udgivelser.
  • 35 – 44 Middel, dagblade og tidsskrifter.
  • 25 – 34 Let for øvede læsere, ugebladslitteratur og let skønlitteratur for voksne
  • 24 <  Let tekst for alle læsere, børnelitteratur

LIX formel

LIX = (antal ord/antal punktummer) + (lange ord * 100/antal ord)
(lange ord er 7 bogstaver eller mere)