Dansk Fonologisk Undervisning

Dansk Fonologisk Undervisning blev oprindelig født af et ønske om at give forældre gode værktøjer til at støtte deres børns begynderlæsning, da vi på den ene side erfarede at mange skoler ikke prioriterede dette højt nok i den daglige undervisning, og på den anden side erfarede at med den rette tilgang og de rette materialer, var det faktisk en overkommelig opgave. Når blot vi inddrog forældrene.
Vi startede september 2014 på Læssøegade 6. 3th i Odense C. Dengang under navnet “Alkalær-Odense”. Senere havde vi adresse på Nyborgvej, og endelig i 2016 fandt vi de helt ideelle lokaler på Toftevej 32 i Odense SØ. I forbindelse med dette skiftede vi navn til “Dansk Fonologisk Undervisning”, fordi vore aktiviteter havde bredt sig ud til mere end forældreinddragende begynderlæsning for børn i læsevanskeligheder.
Fra 2015 startede vi Neurofeedbacktræning for børn og voksne med koncentrationsvanskeligheder, angst mv.
Fra 2016 startede vi med matematikundervisning ud fra de samme principper som læse-og staveundervisningen.
Fra 2017 startede vi med engelskundervisning.
Fra 2018 startede vi med forløb specielt rettet til unges forberedelse til Folkeskolens Afgangsprøver i dansk, matematik og engelsk.
Fra 2019 startede vi med kursusforløb til lærergrupper på skoler, som ønsker at give lær-at-læse-garanti til alle deres elever.
Fra 2020 startede vi onlineundervisning som følge af Corona, da vi kunne se nogle gode perspektiver i det – også uden Corona – udvider og videreudvikler vi stadig dette område.
Også i 2020 begyndte vi at udvikle og udgive egne materialer på “Forlaget Kaas & Nielsen”, som supplement til eksisterende gode materialer fra andre forlag.
I løbet af 2023 vil vi udgive en serie små fagbøger til begynderlæseren. Ligeledes arbejder vi på at færdiggøre metoder og materialer til e-learningsforløb i dansk og matematik.

Vi har undervejs prioriteret at finde tid til også at “mødes med skolernes virkelighed”, således har vi begge haft projekter med undervisningsforløb på skoler, på lærerseminarium. Vi har ligeledes prioriteret at holde os opdateret på ny viden ved at deltage i uddannelsesforløb.

Med alle disse aktiviteter er det en stor glæde at vi fra januar 2023 kan byde velkommen til 2 nye medarbejdere Nadia og Pia, som I kan læse mere om nedenfor.

Hvem er vi?
Vi har alle vore specialer, men vi er gode til at udveksle viden. Vi kan altid svare på små lette spørgsmål om hinandens arbejdsområder. Ønsker I mere dybtgående viden/sparring fra en anden underviser, end den du plejer at bruge, kan der bookes samtale hos vedkommende.