Onlineundervisning

Onlineundervisning kan være den bedste løsning når:

Familien er på længere rejser, og forældrene står for undervisningen undervejs.
Barnet hjemmeundervises permanent, og der ønskes en speciel indsats i et fag i en periode.
Der er højt smittetryk og der er særligt sårbare i familien.
Familien bor langt fra Odense.

Onlineundervisningen er på mange måder tilrettelagt som forløb med fysisk fremmøde: Vi mødes til individuelle videosamtaler 1-4 gange om måneden, hvor både barnet og en voksen hjælper deltager. Hvis den unge går i 8. klasse eller derover kan det aftales at den unge deltager uden voksenhjælp. Der tilsendes/afhentes fysiske materialer som bruges undervejs.
Ønsker I en kombination af fysisk fremmøde og onlineundervisning kan det også aftales.

Vi laver læseforløb, staveforløb, engelskforløb og matematikforløb som hel eller delvis onlineundervisning.
Forberedelse til FSA kan aftales som delvis fjernundervisning.
Vore øvrige tilbud egner sig ikke til fjernundervisning.