Hvordan skaber vi rum til barnets mestringsoplevelse?