Hvorfor er den trinvise fremgangsmåde vigtig?

Hvordan skaber vi rum til barnets mestringsoplevelse?