Hvorfor er den daglige læsetræning vigtig?

 

Ud fra mine erfaringer udvikler børnene deres læsning hurtigst ved at lave det seje træk, altså træne lidt hver dag. Denne erfaring er i god tråd med både danske og udenlandske læseforskeres fund.

Da jeg fandt nedenstående undersøgelse blev jeg ekstra glad, for her er evidensen løftet til et endnu højere og mere præcist niveau.

Jeg taler om Keller og Justs undersøgelse (Altering Cortical Connectivity: Remediation-Induced Changes in the White Matter of Poor Readers), som blev publiceret i tidsskriftet Neuron i 2009.

Studiet byggede ovenpå et tidligere studie, som havde vist at børn og voksne i læsevanskeligheder udviste ”compromised white matter”, altså en ikke så velfungerende hvid substans i hjernen.

Keller og Just ville undersøge hvorvidt intensiv læsetræning kunne forårsage ændringer af den hvide substans (white matter) i hjernen. Med andre ord om hjernen kunne genopbygge det stof som transmitterer signaler.

72 børn deltog i forsøget, deres hjerner blev scannet med en non-invasiv teknik kaldet DTI (Diffusion Tensor Imaging) både før og efter træningen.

Ud af gruppen på 72 børn var 47 i læsevanskeligheder og 25 læste på et alderssvarende niveau. Der blev dannet en kontrolgruppe bestående af de 25 alderssvarende læsere samt 12 af børnene i læsevanskeligheder. Denne kontrolgruppe modtog ikke speciel læsetræning, og deres efterfølgende hjernescanninger viste ingen forandringer.

De resterende 35 børn modtog 100 timers intensiv læsetræning hen over 6 mdr., dvs. cirka 4 timer om ugen. I løbet af denne periode udviklede de deres læsning, hvilket blev klarlagt ved læseprøver. DTI scanningen viste tydelige ændringer i white matter. Der var en propotional sammenhæng mellem graden af udviklingen af børnenes fonologiske afkodningskompetencer og størrelsen på ændringerne i white matter.

Da der ingen ændringer var i kontrolgruppens white matter, konkluderede Keller og Just at det var selve det at lære at læse, som havde medført ændringen.

Denne undersøgelse peger indirekte på betydningen af forældreinddragelsen, idet forældrene (når de får en kvalificeret guidning) kan være med til at sikre den daglige træning i en formodentlig større udstrækning, end skolerne ville kunne præstere.

Du kan læse mere om undersøgelsen her:

Selve undersøgelsen kan findes her:

Der er desuden gode begrundelser for at dele den samlede undervisning ud på så mange dage som muligt, i stedet for blot at arbejde med stoffet et par dage om ugen. Fx viser en undersøgelse fra 2012 at ny viden lagrer sig på forskellig vis og i forskellige områder af hjernen. Forskerne samlede resultater af en række undersøgelser, og konkluderede at søvn fremmer sorteringen og lagringen af de input vi får i løbet af dagen, således at det styrker hukommelsen.

Også disse forskningsresultater peger i retning af at inddrage forældrene i børnenes tidlige læsestart, da mange skoler finder det vanskeligt at arbejde individuelt med læsning 5 dage om ugen.

Du kan læse mere om undersøgelsen her:

Born, J, Prehn-Kristensen, A, Wilhelm, I (2012). Sleep-dependent memory consolidation – What can be learnt from children. Neuroscience and Biobehavioral Reviews 36: 1718-1728.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Please reload

Please Wait