Forberedelse til FSA

Karaktererne ved 9. klasses afgangsprøve, især i dansk og matematik, har betydning for hvilke muligheder den unge har i valget af ungdomsuddannelse. Derfor er mange unge bekymrede på forhånd.

Der kan være mange forskellige grunde til den unges bekymring i forhold til FSA:

Generel nervøsitet for mundtlige eller skriftlige prøver
Grundlæggende faglige huller i forhold til læsning, stavning og/eller matematik
Utilfredsstillende terminsprøvekarakterer i et eller flere fag
Den unge er ikke ordblind, eller er testet ordblind i gult område, og har vænnet sig til at bruge it-støtte i skolehverdagen. Også en støtte som ikke må bruges til afgangsprøve.
osv

Der kan således også være forskellige løsningsmodeller:
At blive skarp på specifikke områder indenfor et fag (dansk, matematik, engelsk)
At stifte bekendtskab med de forskellige typer opgaver som anvendes
At lære gode arbejdsstrategier med hensyn til prioritering af tiden
At træne hurtigskrivning på pc for at kunne nå at skrive det hele
At træne stresshåndtering
At træne mundtlig fremlæggelse
osv

Kontakt os i god tid inden fsa; vi er gode til at undervise og strukturere rækkefølger, men vi har ingen tryllestav. Der skal være tid til at lære nyt, og tid til at fremtræne det til brugbar viden i praksis.

Kontakt os for et gratis og uforpligtende møde, hvor også den unge er med. De gode resultater opnås især når alle parter er motiverede og indstillede på at gøre sit.

Al undervisning er individuel, og tilrettelægges typisk med 90 minutters lektioner. Forældre er velkomne til at deltage i hele eller dele af undervisningen.

I mere sjældne tilfælde kan der laves små hold, men kun hvis der er relevante match.

Forældrene har en vigtig opgave i at bakke op om træningen derhjemme, det laver vi helt præcise aftaler om undervejs.