Stavekursus

Læsning og stavning er to sider af samme sag, alligevel kan vanskelighederne og ambitionsniveauet være forskellig på de to områder.

Vi tilbyder individuelle staveforløb (hvor læsningen har en lidt mere tilbagetrukket plads).

For børn/unge som er testet ordblinde i rødt område, medfører forbedrede stavefærdigheder en bedre og hurtigere udnyttelse af it-støtten. Almindeligvis vil vi foreslå at stavetræningen afsluttes efter et grundlæggende forløb, hvor barnet/den unge er kommet frem til at stave på et brugbart niveau.

For børn/unge som er testet ordblinde i gult område, er forbedrede stavefærdigheder den eneste mulighed, da særlige hjælpemidler ikke er en mulighed til afgangsprøver og eksaminer.

Vi tilrettelægger undervisningen med udgangspunkt i standardiserede staveprøver, og danskfaglig viden om rækkefølger, fonologisk og grammatisk forståelse.

Vi bruger gode materialer med høj grad af vejledning. På den måde kan en stor del af træningen foregå på betryggende vis i hjemmet, så I kun behøver at mødes med os 1-2 timer om måneden.

Staveforløb af denne type kan kun lykkes, når barnet/den unge har en voksen hjælper til hjemmearbejdet.

Kontakt os for en gratis og uforpligtende staveprøve.