Engelsk

Engelskundervisningen er individuel og tilrettelægges så vidt muligt med 10 lektioner á 60-90 minutters varighed. Der tilrettelægges med hver eller hver anden uge, afhængig af hvor meget I kan nå at arbejde med lektierne derhjemme. I må regne med at skulle arbejde med stoffet 30-60 minutter om dagen derhjemme ind imellem mødetimerne hos os.

Hjemmearbejdet vil blandt andet være: kort- og brætspil på engelsk, se engelske film uden undertekster, læse højt af engelske tekster, grammatikøvelser, bage kager efter engelsk opskrift samt træne dialog på engelsk.

Vi starter et eventuelt undervisningsforløb op efter dialog med barnet/den unge og forældrene. Altså ikke en prøve, men en gensidig forventningsafstemning samt et forsøg på at fastlægge hvilket vi niveau undervisningen skal tage afsæt i.

Vi laver ikke egentlig lektiehjælp, men søger i stedet at hjælpe med at udfylde de huller der måtte være. Planen er således at gøre barnet og jer selvhjulpne.

Hvis barnet er testet ordblind i rød gruppe og dermed har ret til at bruge hjælpemidler, vil undervisningen tage højde for dette.

Det specielle ved fremmedsprog er, at man altid ville kunne blive bedre. Derfor må vi i fællesskab finde frem til hvad der er vores mål og ambitionsniveau med undervisningen.

Kontakt os for en gratis og uforpligtende samtale.