Bliv bedre til matematik – forstå matematik.

Er dit barn på alderssvarende niveau?
Det kan være svært at afgøre som forældre, blandt andet fordi forskellige matematiksystemer gennemgår problemstillinger i forskellige rækkefølge.
Før vi træffer aftale om et eventuelt matematikforløb, laver vi en grundig udredning.
Ved en sådan udredning undersøger og beskriver vi præcist hvad barnet allerede kan, og sammenligner det med Undervisningsministeriets Fælles Mål. Udredningen er gratis og uforpligtende.
Med afsæt i udredningen lægges en plan for den videre forløb.
De fleste børn lærer matematikken uden nævneværdige problemer, og uden en nærmere plan eller behov for specielle materialer.
En gruppe af børn, herunder de ordblinde/talblinde børn, har dog svært ved at følge med i matematikundervisningen. De har brug for særligt tilrettelagt undervisning og særligt hensigtsmæssige materialer for at kunne udvikle deres matematikfærdigheder. De har frem for alt brug for hyppig træning på deres aktuelle niveau i en periode. De har brug for at lære tingene i en bestemt rækkefølge. De har brug for, at vi adskiller hvad der er matematiske udfordringer, og hvad der er vanskeligheder ved at læse en opgave-beskrivelse.

Vores undervisning tager afsæt i;
Det matematiske fundament skal være på plads før barnet kan vælge og udvikle hensigtsmæssige strategier.
Barnet skal mødes på sit aktuelle niveau.
Barnet skal også lære at bruge relevante computerprogrammer i undervisningen, blandt andet Geogebra.
Multimodal og forældreinddragende undervisning på den sjove måde øger læringen.
Alle de matematiske grundprincipper gennemgås, alle huller udfyldes, dermed bliver barnet i stand til at være selvhjulpen på længere sigt.

Vores undervisning tager afsæt i forskning om mestringsforventning: Hvis gejsten skal opbygges og bevares er det afgørende at barnet præsenteres for overkommelige opgaver og hjælpes til at se sine fremskridt – uden at skulle sammenligne sig selv med andre hele tiden.

Vores forløb består af et antal moduler á 12 gange, hvor vi arbejder os igennem matematikken trin for trin. Forældrene er med hele vejen og inviteres med ind i matematikkens maskinrum, så I gradvist lærer, hvordan I støtter barnet derhjemme. På den måde kan vi nøjes med at mødes 1-4 timer om måneden, så de samlede udgifter kan holdes på et fornuftigt niveau. I forbindelse med den indledende udredning gives et bud på hvor mange moduler barnet må skønnes at have brug for. Undervejs ændres barnets eller forældrenes ambitionsniveau måske, så taler vi om det og finder ud af det.
Vi laver således ikke lektiehjælp i traditionel forstand – i stedet hjælper vi barnet til at opbygge de nødvendige færdigheder, så lektier fremover kan laves selvstændigt og uden anden hjælp end almindelig forældrehjælp.
Børn i tidligere eller nuværende undervisningsforløb har mulighed for deltagelse i ekstra gruppeundervisning, hvor de kan møde andre børn, som også kæmper med matematikudfordringer.
Forældrene har mulighed for at være med i netværk med andre forældre.