Bliv bedre til læsning – alle kan lære at læse.

Hvornår læser et barn eller ung alderssvarende?
Det kan være svært at afgøre som forældre, blandt andet fordi klassen ikke altid har en fælles læsebog.

Før vi træffer aftale om et eventuelt læseforløb, laver vi en grundig udredning.
Ved en sådan udredning undersøger og beskriver vi præcist hvad barnet allerede kan, og sammenligner det med Undervisningsministeriets målsætninger. Udredningen er gratis og uforpligtende.

Med afsæt i udredningen lægges en plan for den videre læsning.

De fleste børn lærer at læse uden særlige problemer, og uden en nærmere plan eller behov for specielle materialer. En gruppe af børn, herunder de ordblinde børn, har dog svært ved at komme godt i gang med læsningen. De har brug for særligt tilrettelagt undervisning og særligt hensigtsmæssige materialer for at kunne udvikle deres læsefærdigheder. De har frem for alt brug for hyppig træning på deres aktuelle niveau i en periode. De har brug for at lære tingene i en bestemt rækkefølge.

Vores undervisning tager afsæt i læseforskningen; 1) Det fonologiske fundament skal være på plads før barnet kan udvikle selvforstærkende strategier i sin læsning. 2) Børnestavningen understøtter den første læseudvikling. 3) Barnet skal mødes på sit aktuelle niveau. 4) Brug af it-støtten giver bedre resultater hvis den suppleres med læsetræning.

Vores undervisning tager afsæt i hukommelsesforskningen: Jo flere sanser som er i brug, jo bedre lagrer vi det lærte. Det betyder egentlig bare, at undervisningen skal være multimodal og og meget gerne sjov og hyggelig.

Vores undervisning tager afsæt i forskning om mestringsforventning: Hvis læsegejsten skal opbygges og bevares, er det afgørende at barnet præsenteres for overkommelige opgaver og hjælpes til at se sine fremskridt – uden at skulle sammenligne sig selv med andre hele tiden.

Vores læseforløb består af et antal moduler á 5-12 gange, hvor vi arbejder os igennem læsningen trin for trin. Forældrene er med hele vejen og inviteres med ind i læseudviklingens maskinrum. I lærer gradvist hvordan I støtter barnet derhjemme. På den måde kan vi nøjes med at mødes 1-4 timer om måneden, så de samlede udgifter kan holdes på et fornuftigt niveau. I forbindelse med den indledende læseudredning gives et bud på hvor mange moduler barnet må skønnes at have brug for. Undervejs ændres barnets eller forældrenes ambitionsniveau måske, så taler vi om det og finder ud af det.